Νέα Μέθοδος Ενδομητρικής Σπερματέγχυσης - IUTPI (L. Mamas Method) PDF Εκτύπωση E-mail

 


Νέα μέθοδος ενδομητρικής σπερματέγχυσης που προωθεί

 

τα σπερματοζωάρια κοντά στα ωάρια με σύγχρονη έκπλυση των σαλπίγγων.

 

Σε περιπτώσεις ολογοσπερμίας, η συγκέντρωση δειγμάτων σπέρματος είναι

 

αποτελεσματική. Ποσοστά επιτυχίας 30% ή και περισσότερο.


Εφαρμόζεται σε περιπτώσεις ανεξήγητης στειρότητας, ήπιας και μέτριας ανδρικής στειρότητας, ήπιας και μέτριας ενδομητρίωσης.

 Η IUTPI είναι μια δυναμική διεργασία που προωθεί τα σπερματοζωάρια κοντά στα ωάρια. Με τον τρόπο αυτό τα σπερματοζωάρια διατηρούν την ενέργειά τους και τη γονιμοποιητική τους δυνατότητα. Αντίθετα, η κλασσική σπερματέγχυση (IUI) είναι μια παθητική διαδικασία κατά την οποία τα σπερματοζωάρια απλά τοποθετούνται στη μήτρα κι αφήνονται να προχωρήσουν μόνα τους προς τις θέσεις γονιμοποίησης.

 Εάν υπολογισθεί ότι η μέση ταχύτητα των σπερματοζωαρίων είναι 30-50 μm/sec για να διανύσουν την απόσταση των 15-20 εκ από την κοιλότητα της μήτρας  θα χρειαστούν 1 έως μιάμιση ώρα για να φθάσουν καταπονημένα στη συνάντησή τους με το ωάριο η τα ωάρια. Αντίθετα με την IUTPI, τα σπερματοζωάρια έρχονται άμεσα σε επαφή με το ωάριο/α.

Η Ενδομήτρο σαλπιγγοπεροτοναϊκή σπερματέγχυση, (IntrauUterine TuboperiPeritoneal Insemination, IUTPI), είναι μία πρωτοποριακή μέθοδος σπερματέγχυσης, ανώδυνη ψυχικά και σωματικά, με μικρή χορήγηση ορμονών και χαμηλού κόστους. Στα 15 χρόνια εφαρμογής της, τα αποτελέσματα είναι πολύ ενθαρρυντικά που αγγίζουν το 30% ανά προσπάθεια.

Η μέθοδος αυτή είναι δυνατόν να επαναληφθεί ανά δίμηνο και 3-4  φορές ή και περισσότερες, πριν το ζευγάρι καταφύγει σε πιο επεμβατικές και μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, όπως IVF, ICSI κ.α. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO), άλλωστε, συνιστά επίσης 4 – 6 προσπάθειες σπερματέγχυσης πριν από την εξωσωματική γονιμοποίηση.

Τα αριστα αποτελέσματα της μεθόδου οφείλονται στον αυξημένο όγκο των 10κεκ εγχυομένου καλλιεργητικού υγρού με το σπέρμα που προωθεί δυναμικά τα σπερματοζωάρια βοηθώντας τα να προσεγγίσουν εύκολα και γρήγορα τις θέσεις γονιμοποίησης (σάλπιγγες και Δουγλάσιο χώρο) με ταυτόχρονη έκπλυση των σαλπίγγων (RBMOnline 2012).

Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται με τη βοήθεια του DNB Cervical Clamp ειδικά σχεδιασμένο από τον Λεωνίδα Μαμά ιατρικό εργαλείο  που στεγανοποιεί τον τράχηλο αποτρέποντας έτσι την παλινδρόμηση του εγχυομένου υγρού στον κόλπο. Πρόκειται για ιατροτεχνολογικό προϊόν που έχει βραβευθεί με μετάλλιο  στην έκθεση ευρεσιτεχνιών της Γενεύης

 

 Τα άριστα αποτελέσματα της μεθόδου  έχουν δημoσιευθεί σε έγκριτα ιατρικά περιοδικά και παρουσιαστεί σε διεθνή συνέδρια αναπαραγωγής. (Fertility and Sterility, τεύχος Μαρτίου 2006 (.pdf), San Francisco 2008,  Αθήνα 2010) προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον στην επιστημονική κοινότητα και στα ενδιαφερόμενα ζευγάρια.

 

Για περισσότερες πληροφορίες για τη νέα μέθοδο ενδομητρικής σπερματέγχυσης (IUTPI) και το DNB Cervical Clamp απευθυνθείτε στον γιατρό σας που ασχολείται με την ανθρώπινη αναπαραγωγή ή επισκεφθείτε το www.neogenesis.gr.   

 

 

Σημαντικός  αριθμός γυναικών, με αρκετές προηγούμενες, αποτυχημένες προσπάθειες  εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF), επέτυχαν εγκυμοσύνη με τη νέα μέθοδο σπερματέγχυσης, την ενδομήτρο – σαλπιγγοπεριτοναϊκή σπερματέγχυση (IUTPI).

 

  

 

 

Επίσης παρακολουθείστε τη διαδικασία στο:

 

 http://www.youtube.com/watch?v=jJ6tbJcaGC4

 

 http://www.youtube.com/watch?v=cXNtfAhbdNs